الکتروموتور تک فاز صنعتی دو خازنه آلومینیومی(IP:44)